ايەلدەر بۇيىمدارى / 女装 / 美妆
  • تاۋار اتى:
  • نۇراي ماركالى ايەلدەر سومكاسى Nurai_003
  • Nurai 牌子女士手提包 Nurai_003
  • بىزدەگى باعا: ¥ 135 يۋان
  • بازارداعى باعا: ¥ 150 يۋان
  • جەتكىزۋ اقىسى: ¥ 包邮
  • تاۋاردى ساتىپ الۋ :
  • استىداعى ەكىلىك نومەردى جايمالاپ، ءۇنحاتتا ساتىپ الىڭىز
 
 

تاۋار ماركاسى: نۇراي

تاۋار نومەرى: Nurai_003

تاۋار رەڭى: تومەندەگى تانىستىرۋدان كورىڭىز.